Producent DomArtStyl
Facebook DomArtStyl
Facebook
Pinterest DomArtStyl
Pinterest
Google+ DomArtStyl
Google+
YouTube DomArtStyl
YouTube
DomArtStyl - Twitter
Twitter
Instagram DomArtStyl
Instagram
Polska wersja serwisu English version of website

Regulamin strony

I. Informacje podstawowe

I.1 Strona domartstyl.pl (zwany dalej „Sklepem/Strona www”) jest prowadzony przez:

Piotr Śniegocki DomArtStyl
63-640 Bralin
Chojęcin Szum 8H
NIP 619-155-52-19
regon 250987964

I.2 Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:
– Konsument - osoba dokonująca zakupu w Sklepie/Strona www w celu niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
– Kupujący – każda osoba dokonująca zakupu w Sklepie/Strona www

I.3 Ceny towarów prezentowanych w Sklepie/Strona www są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT

I.4 Ceny w sklepie/stronie są cenami mebli w materiałach z pierwszej grupy cenowej z galerii tkanin domartstyl.pl. Droższe tkaniny za dopłatą ustaloną z handlowcem.


II. Sposoby składania zamówień

II.1 Kupujący może składać zamówienia na produkty za pośrednictwem formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej www.domartstyl.pl.

UWAGA! Zmiany można składać do 24 godzin od złożenia zamówienia! Wydłuży to czas realizacji. Produkcja mebli rozpoczyna się od momentu ostatniej zmiany w zamówieniu.

II.2 Dane osobowe Kupujących będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zawartej umowy, chyba że Kupujący udzieli zgody na wykorzystywanie swoich danych osobowych również w innych celach.


III. Płatności

III.1 Kupujący ma możliwość dokonania płatności za zakupione produkty w następujący sposób:
– gotówką podczas odbioru osobistego
– przelewem lub kartą kredytową przy przesyłce kurierem
– podczas odbioru produktów przy przesyłce kurierem

UWAGA : Transport przy zamówieniach w hurtowych ilościach wyceniamy indywidualnie.

III.2 Wpłat należy dokonywać na poniższe konto:

Dom-Art-Styl Piotr Śniegocki 
Chojęcin-Szum 8h 
63-640 Bralin
Bank Pekao S.A. PL 87 1240 6928 1111 0000 5605 9357 


IV. Zwroty towarów

IV.1 Konsument ma prawo do zwrotu zakupionego produktu w ciągu 14 dni od jego otrzymania. W tym celu Konsument powinien w tym terminie złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy i odesłać zakupiony produkt. Zwrotowi podlega uiszczona cena produktu. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.

IV.2 Jednakże możliwość zwrotu nie przysługuje między innymi w przypadku zakupu produktów o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego oświadczeniu. W szczególności bezwarunkowemu zwrotowi w ciągu 14 dni nie podlegają artykuły produkowane pod konkretne zamówienie klienta (meble o określonym przez Konsumenta modelu, typie drewna, kolorze drewna, kolorze obicia). Informacja o tym, że produkt będzie wyprodukowany zgodnie z właściwościami określonymi przez Kupującego, i w związku z tym wyłączona jest możliwość zwrotu zakupionego produktu w ciągu 14 dni, jest zamieszczana w systemie transakcyjnym przed złożeniem zamówienia. Ponadto możliwość zwrotu produktu w ciągu 14 dni nie przysługuje w przypadku opisanym w art. 10 ust. 3 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, to jest:
- świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
- dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
- umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
- świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
- świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
- dostarczania prasy,
- usług w zakresie gier hazardowych.

IV.3 Szczegółowe prawa i obowiązki związane ze zwrotem towarów określa Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000r. wraz z jej późniejszymi zmianami.


V. Reklamacje

V.1 Sklep odpowiada przed Konsumentem za ujawnione w ciągu 2 lat od dnia zakupu wady produktów (niezgodność z umową).

V.2 W razie wykrycia wad w zakupionych produktach Konsument ma prawo do złożenia reklamacji, w tym celu powinien poinformować Sklep o wadach najpóźniej w ciągu 2 miesięcy od ich wykrycia i odesłać do Sklepu wadliwe produkty. Konsument może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia.

V.3 Sklep odpowiada na reklamację w ciągu 2 tygodni od jej otrzymania poprzez wysłanie odpowiedzi listem poleconym, lub w inny sposób, określony przez strony.

V.4 Szczegółowe prawa i obowiązki stron wynikające z reklamacji z tytułu niezgodności z umową określa Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002r. wraz z jej późniejszymi zmianami.

V.5 Kupującym niebędącymi Konsumentami Sklep/Strona www udziela dwuletniej gwarancji producenta lub importera, chyba że co innego wynika ze szczegółowego opisu produktu w systemie transakcyjnym. V.6 Wszelkie żądania reklamacyjne można wysyłać pisemnie na adres Sklepu/Strona www, lub mailem: tomasz.szczepaniak@domartstyl.pl


VI. Rękojmia

VI.1 Strony wyłączają możliwość stosowania rękojmi, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.


VII. Postanowienia końcowe

VII.1 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, mają zastosowanie przepisy prawa powszechnego, w razie kolizji przepisów, pierwszeństwo mają postanowienia korzystniejsze dla Kupującego


VIII. Wykorzystanie zdjęć przez firmę DomArtStyl.

VIII.1 Kupujący będący przedsiębiorcą, który nabywa oferowane przez Sprzedawcę towary w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, zezwala Sprzedawcy na nieodpłatne wykorzystanie do celów promocyjnych fotografii zakupionych artykułów. Niniejsza zgoda dotyczy fotografii do których przysługują Kupującemu autorskie prawa osobiste i majątkowe, ewentualnie prawo do ich rozpowszechnia wynika z uzyskanej licencji.

IX. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu i polityki cookies

Sprzedawca zbiera automatycznie dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej sklepu internetowego. Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Włączenie mechanizmu Cookies jest niezbędne do korzystania ze sklepu oraz koszyka sklepu i panelu klienta, gdyż na jego podstawie działa mechanizm sesji. Sklep zapisuje informacje w plikach Cookie dotyczących obszarów: id sesji, informacji o odwiedzinach sklepu. Dane gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie umożliwia umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, by blokować obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Meble o niestandardowych wymiarach podlegają indywidualnej wycenie - prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny. Termin wykonania mebli na wymiar wynosi około 26 dni roboczych. Wymagana jest wpłata zaliczki minimum 30% wartości zamówienia. Termin realizacji zamówień na inne meble wynosi około 21 dni roboczych.

W ZAMÓWIENIACH NIESTANDARDOWYCH WYMAGANA WPŁATA NA KONTO
W DUŻYCH ZAMÓWIENIACH - WYMAGANA WPŁATA ZALICZKI MIN. 30%

UWAGA!!!


W przypadku zmiany terminu dostawy przez kupującego/zamawiającego, firma DomArtstyl nalicza opłatę za  magazynowanie i przechowanie mebli w kwocie 1zł netto od mebla za dobę.  Koszty te nie podlegają zwrotom i są pobierane tylko i wyłącznie w przypadku zmiany terminu dostawy/odbioru przez kupującego/zamawiającego.

Wybarwienia drewna i kolorystyka tkanin: Kolory przedstawione na zdjęciach i w próbnikach są kolorami poglądowymi i mogą odbiegać od rzeczywistych w zależności od ustawień monitora. Dopuszcza się występowanie różnic odcieni pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.     Kolory bejc są orientacyjne, realny kolor może odbiegać odcieniem.  Drewno jest materiałem naturalnym poszczególne elementy   drewniane mebla mogą różnić się od siebie układem słojów,  co może mieć wpływ na nasycenie barw kładzionej bejcy; dodatkowo widziany na ekranie odcień bejcy zależy od klasy i jakości monitora.